Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Droner kan gjøre beredskapen på Svalbard bedre
Sponset

Andøya Space Center, Telenor Svalbard og Robot Aviation samarbeider nå om et droneprosjekt som kan gi mobildekning i områder som normalt ikke har det. Løsningen kan bidra til å styrke beredskapen på Svalbard.

Trafikken i havområdene rundt Svalbard øker både som følge av mer cruisevirksomhet, men også fordi en større del av fiskeriflåten er i ferd med å trekke nordover i takt med varmere klima. Samtidig er det svært mange områder på Svalbard, og utenfor kysten av Svalbard, hvor kommunikasjonen er mangelfull. Telenor Svalbard har arbeidet lenge for å få til en 4G-dekning langs kysten av Svalbard og ti mil ut til havs, men et slikt prosjekt har ikke blitt realisert.

– Nå har vi arbeidet en stund med et prosjekt der vi kan etablere midlertidige mobile nettverk i områder hvor det ikke finnes mobildekning fra før ved å plassere en 4G-basestasjon i en stor drone, sier Guttorm Albrigt Hansen, som var direktør i Telenor Svalbard frem til september.

avatar

Guttorm Albrigt Hansen

Tidligere direktør, Telenor Svalbard

Foto: privat

Mange fordeler

Pilotprosjektet handler først og fremst om å teste ut om det lar seg gjøre å etablere mobildekning på denne måten. I beredskapssammenheng vil man da kunne sende ut et ubemannet fly med en basestasjon og sirkulere over et bestemt område.

– Hvis flyet sirkulerer i 2–3000 meters høyde, vil vi sannsynligvis kunne gi 4G-dekning i et område på fire til seks kvadratkilometer. Når vi er så høyt oppe vil dronen ikke være i veien for eventuelle redningshelikoptre som foretar redningsaksjoner på havoverflaten. Utstyrt med kamerasensorer vil dronen også kunne streame levende bilder, fortsetter Hansen.

– Både bemannede og ubemannede flyoperasjoner i nordområdene kan være meget krevende. Vi har lang erfaring med å operere større fixed wing droner med betydelig kapasitet i slike omgivelser, og bidrar derfor med vår kompetanse inn i prosjektet, sier Terje Kristensen som er ansvarlig for dronevirksomheten hos Andøya Space Center.

Dronen som Robot Aviation spesialtilpasser i dette prosjektet er en FX450. Den har en rekkevidde som tilsvarer distansen fra Tromsø til Svalbard, og kan holde seg i luften i opptil 20 timer. Dronen skal også tåle dårlig vær, noe som er avgjørende når den skal operere rundt Svalbard.

Spesifikasjoner på FX450

– Vingespenn på 7,2 meter.
– Takeoffvekt på cirka 200 kilo.
– Trenger 200 – 250 meters rullebane for take-off og landing.
– Har en ensylindret forbrenningsmotor på 350 kubikkcentimeter og 28 hestekrefter.
– Maks flytid er cirka 20 timer avhengig av mengde fuel og nyttelast.
– Marsfarten er rundt 120 kilometer i timen.

I testfasen

Prosjektet har kommet langt. Dronen flyr som den skal og basestasjonen er integrert.

– Fortsatt gjenstår det en del fintuning og testing. Blant annet må vi være helt sikre på at ikke strålingen fra basestasjonen påvirker elektronikken i dronen på en slik måte at det går ut over flysikkerheten, sier Børre Larsen, som er daglig leder i Robot Aviation.

Planen er å gjennomføre de første virkelige livetestene i områder uten mobildekning i oktober.

Et spennende utviklingsprosjekt

Et kjennetegn ved katastrofer, enten de er i Norge eller i utlandet, er at telekommunikasjonen ofte blir satt ut av spill. Å kunne reetablere et mobilnett raskt, og uavhengig av topografi, er ofte veldig viktig.

– Derfor mener vi at denne løsningen kan ha en ganske bred anvendelse og at det også kan finnes et internasjonalt marked. Man kan jo godt tenke seg at denne dronen også utstyres med andre sensorer i tillegg, slik at den også kan gjøre andre typer oppdrag. På Svalbard kan den kanskje benyttes til isbjørnkartlegging eller til fiskerioppsyn, mens det kan være mer aktuelt å bruke den for å bekjempe smugling i andre verdensdeler. Det er knapphet på bemannede fly, så hvis noen rutineoppgaver kan gjøres med ubemannede fly med fleksible løsninger, så kan det både gi bedre kapasitet og bedre beredskapen, avslutter Børre Larsen.

Partene i pilotprosjektet

Telenor Svalbard er har omfattende ekspertise på bygging og drift av telekommunikasjonsløsninger i arktiske områder. Svalbard benyttes av Telenor Norge som arena for innovasjon og uttesting av nye teknologier med spesielt fokus på beredskapsløsninger.

Andøya Space Center (ASC) er ledende på avanserte operasjoner med bruk av store droner, og med spesiell erfaring fra arktiske områder. ASC har spesielt fokus på beredskapssektoren og bidrar med kapasitetsfremmende støtte til beredskapsenheter.

Robot Aviation er en norsk droneprodusent som holder til på Eggemoen og leverer droner med lang rekkevidde og flytid. Dronene Robot Aviation produserer har faste vinger.

Av Tom Backe

Next article