Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » – Det kan være lurt å prøve seg andre steder
Norges Bank

– Det kan være lurt å prøve seg andre steder

Carl-Axel Hagen
Carl-Axel Hagen
Sikkerhetsdirektør i Norges Bank, Carl-Axel Hagen. Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank

Sikkerhetsdirektør Carl-Axel Hagen har stort fokus på sikkerheten i Norges Bank, men er samtidig opptatt av at banken ikke skal lukke seg helt ute fra omgivelsene rundt.

Etter hans fremragende innsats 22.juli 2011 som ble dekorert med Hans Majestet Kongens fortjenestemedalje i sølv, ble Carl-Axel Hagen hodejaget til stillingen som leder for operativ sikkerhet i Norges Bank. To år senere ble han forfremmet til sikkerhetsdirektør. At han i det hele tatt fikk jobben i sentralbanken, er ifølge ham selv takket være tilfeldigheter.

— Om ikke rekrutteringsselskapet som jobbet på oppdrag for Norges Bank hadde kontaktet meg, ville jeg trolig fremdeles jobbet i Forsvaret, der jeg tilbrakte 19 år. Tross for at jeg stortrivdes i Forsvaret, fikk jeg et slags giv til å gjøre noe nytt da jeg fikk den telefonen. Jeg kjente meg litt usikker, for etter så lang fartstid i samme virksomhet kjente jeg ikke til noe annet, og jeg følte en viss ærefrykt over å skulle bevege meg over til det sivile, sier Carl-Axel Hagen, sikkerhetsdirektør i Norges Bank.

Sikkerheten tas på alvor

Hagen leder nå avdelingen som heter Security and Crisis Management i Norges Bank, og har ansvar for en rekke ulike oppgaver som skal optimalisere og sikre bankens funksjoner i Norge og utenlandet.

— Jeg har ansvar for alt som er knyttet til sikkerhet på tvers av banken, med unntak av cybersikkerhet for virksomhetsområdene. Min jobb rommer blant annet vurderinger av sikkerhetsrisiko, spesifikke trusler rettet mot sentralbanker og nasjonalbanker, beredskap og personellsikkerhet og ulike krisefunksjoner på strategisk, operativt og taktisk nivå.

Utenfor Norges Bank på kveldstid
Selv om sikkerheten er viktig for Hagen og Norges Bank, er de meget opptatt av å ikke gjøre området rundt Norges Bank-bygget til et sted ingen vil oppholde seg. Foto: Esten Borgos

— I tillegg har vi et stort fokus på personbeskyttelse, og ikke minst reisesikkerhet – vi har internasjonale kontorer i London, New York, Singapore, Tokyo og Shanghai. Vi koordinerer sikkerheten til våre reisende fysisk og gjennom lokale beredskapsorganisasjoner som er satt opp om noe skulle skje. Dette er blant annet noe vi benytter i Shanghai i forbindelse med Coronaviruset, sier Hagen.

Konstant døgnbemanning

Sikkerhet er med andre ord noe som tas på alvor i Norges Bank. Hagen forteller at det til en hver tid sitter minst to ansatte i deres Global Security Operations Center (GSOC). En av deres oppgaver er å følge med på kameraer og sensorer inne i og utenfor Norges Bank-kontorene. Ansatte får støtte fra GSOC ved behov, og til alle døgnets tider.

— Ved alvorlige hendelser som terror, jordskjelv og andre naturkatastrofer vil vår døgnbemanning på GSOC se til at alle våre ansatte på reise er trygge. Vi vet hvor de reiser, og kan enkelt ta kontakt med dem med en gang noe skjer. Vi har også mulighet til å fjernstyre systemer i andre bygg som Norges Bank disponerer. Skal vi for eksempel åpne hvelvet vårt i Tromsø, gjøres det herfra, sier Hagen.

Et ran mot Norges Bank har lyktes bare én gang i historien. Det skjedde da Ole Høiland brøt seg inn i 1835. I 1984 prøvde den såkalte «kloakkbanden» å grave seg gjennom avløpet. Det gikk ikke særlig bra.

Carl-Axel Hagen, sikkerhetsdirektør i Norges Bank

For å forebygge store hendelser i Oslo, har Hagen etter 22. juli bidratt sterkt til etableringen av et sikkerhetssamarbeid som kalles Big Five.

— For å identifisere samarbeidspartnere, tok vi utgangspunkt i lovgivende, utøvende og dømmende makt samt det største symbolbygget i Oslo, og pengemakten da vi dannet dette samarbeidet. Vi jobber derfor tett med Stortinget, departementenes sikkerhetstjeneste, domstolens sikkerhetstjeneste og Slottet. I tillegg samarbeider vi tett med over 30 andre nasjoners sentralbanker innenfor sikkerhet i «Heads of Security»-samarbeidet (HOS). Dette er en multinasjonal organisasjon som utveksler erfaringer og informasjon løpende. Beste praksis innenfor ulike sikkerhetsfunksjoner deles aktivt i HOS. Norges Banks relativt nyetablerte GSOC er der definert som beste praksis, noe som medfører en rekke internasjonale besøk for erfaringsoverføring. Gjennom bankens medlemskap i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon er vi også tett på andre norske selskaper i næringslivet. Totalt gir disse organisasjonene et godt grunnlag for å vurdere sikkerhet og sørge for at vi kvalitetssikrer arbeidet vårt i tett samarbeid med andre.

Gir tilbake til samfunnet

Men selv om sikkerheten er viktig for Hagen og Norges Bank, er han meget opptatt av å ikke gjøre området rundt Norges Bank-bygget til et sted ingen vil oppholde seg. Derfor har han vært en pådriver for å investere ressurser og tid for å gjøre området tilgjengelig for allmennheten.

— Det er viktig for oss at vi ikke lukker oss helt ute fra samfunnet. Å sette opp kraftige stengsler rundt bygget, for eksempel, er helt uaktuelt. I stedet har vi brukt både tid og ressurser på sikringsprosjekter som setter estetikk og tilgjengelighet i fokus, sier sikkerhetsdirektøren.

Utenfor Norges Bank dagtid
– Det er viktig for oss at vi ikke lukker oss helt ute fra samfunnet. Å sette opp kraftige stengsler rundt bygget, for eksempel, er helt uaktuelt, sier sikkerhetsdirektør i Norges Bank, Carl-Axel Hagen. Foto: Esten Borgos

Bygget er omkranset av hele 380 pullerter, mange av dem skjult inni benker, lyktestolper og blomsterkasser slik at Ola og Kari Nordmann kan sette seg og kose seg på og rundt Bankplassen.

— Da vi flyttet pullertene ut i gaten ga vi samtidig noe tilbake til samfunnet ved å gjøre fortauene dobbelt så brede. I tillegg har vi også investert i skulpturer og kunst for å skape koselige omgivelser. Når du går forbi Revierstredet ser du tre skulpterte herremenn, og foran inngangen finner du et av Norges mest populære bildeobjekter sittende på et sikringselement, en sjikane. Vi har også brukt ressurser på arborister, som har trimmet trærne som kombinert med økt belysning, gjør det lysere i området, legger han til. Disse sikringsprosjektene gav Norges Bank en innstilling til finaleplass på den prestisjetunge internasjonale fagprisen «Outstanding Security Performance Awards».

Et potent objekt

Hagen meddeler at sentralbanker rundt om i verden kan være utsatte, men at sentralbankene i Nord-Europa i nyere tid har stått støtt mot kriminelle handlinger.

— Et ran mot Norges Bank har lyktes bare én gang i historien. Det skjedde da Ole Høiland brøt seg inn i 1835. I 1984 prøvde den såkalte «kloakkbanden» å grave seg gjennom avløpet. Det gikk ikke særlig bra. Det er viktig for oss å signalisere til den kriminelle verden at vi er et ganske potent objekt, også på cyber-siden. Med andre ord kan det være lurt å prøve seg et annet sted, avslutter sikkerhetsdirektøren. 

Av Andreas Aguilera Myrvold

Neste artikkel