Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Det handler om å være forberedt
Samfunnssikkerhet og beredskap

Det handler om å være forberedt

Foto: Getty Images

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse, en uønsket situasjon eller en krise, blir den enklere å håndtere hvis man har gjennomført en risikovurdering, lagd en beredskapsplan og involvert de ansatte.

– Alle virksomheter bør gjennomføre risikovurderinger og lage beredskapsplaner for alle alvorlige relevante hendelser. Det er ikke bare lurt, det er også lovpålagt, sier Anders Snortheimsmoen.

Etter elleve år som leder av Politiets beredskapstropp er han i dag spesialrådgiver i Sikkerhetsledelse, et selskap som arbeider for å ivareta sikkerhet og trygghet for enkeltpersoner og virksomheter.

– Vi hjelper til med å foreta risikovurdering av interne trusler og trusler utenfra. Mange av de eksterne truslene vurderer vi basert på åpne tilgjengelige trusselvurderinger fra kilder som NSM, Kripos, Politiet og PST. Da blir det enklere å skape et bilde av hva som er den ytre trusselen. Den indre risikoen finner vi gjennom en risikoanalyse sammen med virksomhetene, eller privatpersonene, som engasjerer oss, fortsetter han.

Bevisstgjøring og trening

Risikovurderingene danner grunnlaget for å lage beredskapsplaner, rutiner og tiltakskort.

– Det gjelder å redusere muligheten for at uønskede hendelser og situasjoner oppstår, men også å trene slik at man ved hjelp av gode forberedelser er bedre rustet til å møte en situasjon enten det er en alvorlig hendelse som brann, dødsfall, arbeidsuhell og sikkerhetsbrudd, eller større kriser.

Anders Snortheimsmoen,
Anders Snortheimsmoen, tidligere leder av Politiets beredskapstropp, i dag er han spesialrådgiver i Sikkerhetsledelse. Foto: Morten Hopperstad

Beredskap 24/7

Noen ganger trenger man hjelp utenom kontortiden. Derfor har Sikkerhetsledelse opprettet en døgnåpen tjeneste der du alltid kan få hjelp hvis noe skjer:

– Det er veldig bra for dem som har ansvaret å kunne ha et nummer å ringe til for å søke råd om hvordan en vanskelig situasjon bør håndteres. Noen ganger går vi aktivt inn og styrer prosessen, andre ganger gir vi bare råd på telefonen, sier Snortheimsmoen.

Sikkerhetsledelse har i dag et betydelig antall anerkjente virksomheter og trusselutsatte personer og familier på sin kundeliste innen personsikkerhet og beredskap 24/7.

God kultur må forankres

– Nøkkelen til å skape god sikkerhet i en virksomhet er at ledelsen tar aktivt ansvar, iverksetter tiltak som innebærer å lage beredskapsplaner hvor de også involverer de ansatte. Hvis de ansatte får et eierskap til dette og får god opplæring, blir de også mye tryggere hvis de kommer opp i en situasjon. I tillegg får hele organisasjonen en mye bedre sikkerhetskultur, konkluderer Snortheimsmoen.

Av Tom Backe, 

Neste artikkel