Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » De designer sikringstiltakene du ikke ser, på prosjektene du ikke vet at finnes
Sponset

Senter for risikoreduserende design i COWI jobber med å øke sikkerhetskompetansen blant virksomheter som berøres av den nye sikkerhetsloven.

Tom Hermansen, leder for COWIs Senter for risikoreduserende design, er opptatt av to ting: Sikkerhetsvurderinger må tidlig inn i nye bygge- og infrastrukturprosjekter, og at kunnskap om sikkerhet integreres i planleggerne og de prosjekterendes fag.

– Det at sikkerhetskompetanse kommer inn på et tidlig tidspunkt i planleggingen har stor betydning. Når vi er rådgivere for tomtevalg, kan vi allerede da vurdere sikringstiltak og det som følger med. Her ligger det også potensiale for store kostnadsreduksjoner. Når lokasjonen i prosjekter er gitt, består jobben vår i å utvikle planer og tiltak som både fremmer byliv og funksjonalitet, som samtidig ivaretar sikkerheten, sier Hermansen.

Landskapsarkitekt Tiril Thomas Blom, faggruppeleder for tidligfase områdesikring i senteret, legger til:

– Det har stor betydning at sikkerhet kommer inn tidlig i planleggingen. I flere prosjekter legger vi grunnlaget for sikkerheten allerede i arbeidet med reguleringsplanen. Da kan vi legge til rette for fleksible og integrerte løsninger, som faller naturlig i landskapet og gir merverdi til miljøet. Dette handler også om opplevd trygghet. For synlig sikring i bybildet kan i verste fall gjøre at folk ikke ferdes der, som i seg selv utgjør en sikkerhetsrisiko, forteller Blom.

Ingeniører med sikkerhetskompetanse

Gode sikringstiltak vil også være bærekraftige i den forstand at de skal kunne driftes og vedlikeholdes på en hensiktsmessig måte i bygningens levetid. Det skal også fleksibelt kunne tilpasse seg det gjeldende trusselnivået.

– Vi jobber blant annet med prosjekter du ikke vet at finnes, som du ikke kommer til å se, men som du er helt avhengig av. Det kan være å sikre rent vann, frisk luft og tilgang til energi – også når uønskede hendelser inntreffer. Gjennom mange års arbeid i mange av Norges største sikkerhetsgraderte prosjekter, har vi utviklet et unikt kompetanse- og opplæringsmiljø innen sikkerhet knyttet til terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet, forteller Julie Indrelid, faggruppeleder for prosjektlederstøtte i senteret.

Julie Indrelid, faggruppeleder for prosjektlederstøtte i senteret. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim, Cowi

Senteret i COWI teller nå over 50 medarbeidere, som over flere år har jobbet tverrfaglig med sikkerhetsløsninger innenfor blant annet byggeteknikk, elektro, VVS, brann, vannforsyning og landskapsarkitektur.

Ny sikkerhetslov rammer nye aktører

Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar i år. Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til hva endringene konkret betyr.

– Sikkerhetsbransjen er full av forventninger. Mange av de som blir underlagt loven har ikke hatt erfaring med sikring tidligere. Det er derfor mange som vil trenge bistand på veien, forteller Hermansen.

Fakta

Senter for risikoreduserende design

– COWIs tverrfaglige «Center of Excellence» innen sikkerhetskompetanse.
– Erfaring med sikring av nasjonal kritisk infrastruktur, offentlige og private.
– Spesialist- og ekspertkompetanse innenfor beskyttelse og sikring av bygninger, anlegg og eiendom mot kriminalitet og andre uønskede hendelser.
– Senteret har bidratt i utviklingen av NS 5830, ny norsk standard for samfunnssikkerhet.
– COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.

Noen av COWIs sikkerhetsgraderte prosjekter
– Ny vannforsyning Oslo
– Politiets Nasjonale Beredskapssenter
– Slottet
– Stortinget
– Evenes flystasjon
– Regjeringskvartalet

Av Marius Morstøl Jenssen

Next article