Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Datasikkerhet – Et lederansvar
Sponset

Små og mellomstore bedrifter er populære mål for cyberkriminelle, fordi det er der sikkerheten er svakest.

Cybersikkerhet er et ledelsesansvar, mener Ronny Stavem, CEO & Head of Digital Security Services hos Dunamis Technology i Halden.

– Det er mye sannhet i det loslitte uttrykket at ingenting blir bedre enn det svakeste leddet. Og i mange tilfeller er det manglende prioritering og manglende besluttsomhet hos toppledelsen som er årsaken til at bedriften ikke har den nødvendige sikkerheten på plass, sier han, og fortsetter:

Ronny Stavem

CEO & Head of Digital Security Services

– Første bud for at cybersikkerheten i bedriften skal bli god, er at ledelsen beslutter at cybersikkerhet skal tas på alvor.

Ikke spørsmål om hvis, men når

For å få en varig endring i bedriftskulturen, må man mentalt flytte seg fra et hvis-perspektiv til et når-perspektiv.

– Hvis man er overbevist om at et cyberangrep kommer til å ramme bedriften, på ett eller annet tidspunkt, får man en helt annen tilnærming til problemet enn om man tror at det kanskje kommer til å skje, sier Ronny.

Phishing er den store stygge ulven

91 prosent av vellykkede cyberangrep kommer gjennom e-post i form av sosial manipulering. Vi lar oss fort distrahere, og vi er enkle å lure. Ett klikk på en feil lenke er ofte nok til at hackerne har kommet seg gjennom sikkerhetssystemet hvis ikke bedriften har opprettet systemer for å forhindre dette.​

Har man først blitt infiltrert, er konsekvensene store. Vi er så digitalisert i dag at vi omtrent ikke kan gjennomføre noen arbeidsoppgaver hvis vi mister vår digitale tilstedeværelse.

– Når vi gjennomfører tankeeksperiment sammen med kundene våre, hvor vi gjennomfører idemyldring over hvilke konsekvenser det vil ha hvis tilgangen til alle systemene i bedriften plutselig ble borte, er det mange som får hakeslepp, kan Ronny fortelle.

– Det er da det virkelig begynner å gå opp for folk hva som egentlig står på spill.

Dunamis Technology – en endringsagent

Dunamis Technology har bestemt seg for å være en endringsagent som ønsker å gjøre cybersikkerhet enkelt og forståelig for små- og mellomstore bedrifter. Bedrifter som kanskje er de som er mest sårbare for et cyberangrep, og er dem som kommer til å lide mest når de blir utsatt for det.

– Vi leverer tjenester innenfor hele verdikjeden av cybersikkerhet. Fra etablering av ledelsessystem, gjennomføring av tilstandsanalyse, bevisstgjøring og opplæring til sikkerhetsmonitorering, sier Ronny Stavem.

– Hos oss skal små- og mellomstore bedrifter få den hjelpen de trenger for å gå den rivende digitale utviklingen i møte, trygg på at de har en operativ bedrift i morgen også, sier han avslutningsvis.

Av Oddvar Meyer

Next article