Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Cybersikkerhet er et lederansvar – erfaringsutveksling er nøkkelen
Sponset

Vi har et felles ansvar for å forsvare samfunnet mot de økende cybertruslene. Norske virksomheter må ta inn over seg at dette krever et kollektivt løft, og ledelsen må erkjenne sitt ansvar, sette seg inn i utfordringene og samarbeide enda tettere med IT- og sikkerhetspersonell.

Det å tenke «cybersikkerhet» er ikke lenger forbeholdt nerdene og «datafolkene». Vi må åpne opp og dele med hverandre hvordan vi kan holde bedrifter, mennesker og samfunn trygge samtidig som vi digitaliserer og effektiviserer i offentlig og privat sektor. Ledere på alle nivåer må ta opp cybersikkerhetsspørsmål – det er opp til oss å muliggjøre et trygt samfunn.

Første steg i en god sikkerhetsstrategi er å forstå hvordan trusselaktører tenker, planlegger og opererer. Utvikling av virksomhetens cybersikkerhet krever deretter dialog og erfaringsutveksling med bransjen, kolleger og de som står i den første forsvarslinjen.

Trusselaktørene vet hvordan de skal utnytte våre svakheter til sin fordel. Både næringslivet og det offentlige spiller derfor en viktig rolle, ikke bare gjennom å håndheve forebyggende tiltak og aktiviteter, men ved å snakke åpent om dem.

En arena for cybersikkerhet

Vi anbefaler injeksjon av en sunn dose paranoia for å forberede seg på det verste og håndtere cybertrusler på alle nivåer. Derfor har vi etablert en arena hvor vi kan diskutere cybersikkerhet og dele erfaringer.

Under årets Paranoia-konferanse møtes næringslivsledere og sikkerhetsansvarlige for å ta debatten – med blant annet Nicolai Tangen og sikkerhetsarkitekt Karim El-Melhaoui som sammen snakker om hvordan Oljefondet sikrer sine, og dine, verdier digitalt. Les mer på paranoia.watchcom.no.

Viktig å møtes

Cyberangrep er et uunngåelig samfunnsproblem, og et problem vi ikke blir kvitt. Men, gjennom kunnskap og erfaring kan vi redusere risikoen for alvorlige konsekvenser og håndtere kommende cybertrusler. Vi tar til orde for at ledere i langt større grad tør å snakke om cybersikkerhet, og at de gjør det sammen med «nerdene» og «datafolkene».

Ved å se problemer og muligheter fra så mange perspektiver som mulig i planlegging og gjennomføring av cybersikkerhetsaktiviteter står vi som samfunn langt sterkere i kampen mot cyberkriminelle. Det har aldri vært viktigere å møtes og dele erfaringer enn nå.

Paranoia

Nordens største cybersikkerhetskonferanse, Paranoia, arrangeres den 23. – 24. mai i Oslo Spektrum. Fra scenen ser du blant annet Nicolai Tangen (CEO, NBIM), Karim El-Melhaoui (Sikkerhetsarkitekt, NBIM), Eva Galperin (Director of Cybersecurity, Electronic Frontier Foundation), Jennie Vickers (IFSEC Global Influencer of the Year 2021), Jaya Baloo (Chief Information Security Officer, AVAST), samt en rekke nasjonale og internasjonale tankeledere, konsernledere og eksperter på cybersikkerhet.

Les mer på paranoia.watchcom.no

Next article