Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » – Begrens farene ved reiser og utenlandsoperasjoner
Sponset

I en tid med store sikkerhetsutfordringer, både hjemme og i utlandet, har selskapet Aeger Group spesialisert seg på sikkerhet, før, under og etter reiser i utlandet.

– Økt geopolitisk spenning gir endring av risikobildet for norske virksomheter internasjonalt. Store og raske omveltninger, som kuppet i Myanmar, krigen i Ukraina og Kinas aggressive adferd i Sør-Kinahavet, viser betydningen av å basere strategiske beslutninger på holdbare risikoanalyser og etablering av robuste tiltak for å ivareta egen forretning, sier Jahn-Helge Flesvik, daglig leder i Aeger Group, og suppleres av seniorrådgiver Vic Pretorius:

– Endringene er konstante, men virksomhetene er bundet til visse forpliktelser, som å sørge for at ansatte tas forsvarlig hånd om, både juridisk og med tanke på samfunnsansvar. Dessuten gir det økonomisk mening å sette folk i sentrum for virksomheten. Slik innfris i de fleste tilfeller også regler og lovpålegg som er spesielt viktig når du har ansatte i utlandet, sier han.

Jahn-Helge Flesvik

Daglig leder og partner i Aeger Group

Vic Pretorius

Seniorrådgiver i Aeger Group

Proporsjonale forholdsregler

Inngang på nye markeder medfører ulik risiko, både på opp- og nedsiden. Aeger Group bistår med å redusere mulige nedsider og posisjonere virksomheten, slik at deres forretningsmessige mål oppnås.

– For å få til dette, hjelper vi kundene med å forstå risikoprofilen sin i den geografiske konteksten de skal inn i. Det kan være sosioøkonomiske endringer og andre faktorer, som ofte henger nøye sammen, så vi lager prognoser, som viser risiko av for eksempel lav, middels eller høy grad. Det bidrar definitivt til et bedre beslutningsgrunnlag, fortsetter Pretorius. 

– Norsk virkelighetsoppfatning, basert på en norsk kontekst, bør ikke flyttes til et høyrisiko-land. Gjør vi det, mangler vi alle forutsetninger for å lykkes. Ønsker du å ekspandere til farefulle omgivelser, må du også nedlegge en ekstrainnsats for sikkerheten, fastslår Flesvik, som nevner både solide risikoanalyser, sikkerhetskurs og tjenester de tilbyr.

Døgnåpent operasjonssenter

Så volatil som verdenssituasjonen er, er Aeger Group spesielt på tå hev. 

– Vi overvåker situasjonsbildet for risikorelaterte situasjoner globalt, og varsler og rådgir virksomheter som har infrastruktur eller ansatte i nærheten av en truende hendelse. Jeg kan fastslå at vi regelmessig bistår i situasjoner som utgjør fare for liv og helse, sier Pretorius. 

– Det viktigste er likevel å forebygge alvorlige hendelser, men vi må også ha et apparat på plass, i fall de likevel inntreffer. Aeger Security Operations Center (ASOC) er et døgnbemannet operasjonssenter, med et globalt fotavtrykk, hvor vi alltid har partnere «på bakken», avslutter Flesvik.

Aeger Group – Spesialister på sikring av risikoutsatte verdier og etablering av beredskapsevne

Av Jarle Petterson

Next article