Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Bachelor for tøffe tider
Sponset

Det er stort behov for ledere med kunnskaper om beredskap og krisehåndtering, og ved Handelshøgskolen Innlandet er det mulig å sikre seg en bachelor på feltet.

– Vi tilbyr et halvårs-studium, et årsstudium og en bachelor over tre år. Halvårs-studiet har samme innhold som det første bachelor-semesteret, og jo lenger du holder på desto mer lærer du, sier professor Mass Soldal Lund.

– Med denne bakgrunnen kan man ta ledelse i krisehåndtering. Halvårs- og årsstudiene tas typisk i tillegg til annen utdanning, mens bacheloren er en fullverdig grad. Motivene for å ta graden kan variere, enten det er fordi fagfeltet er spennende eller man tar den som etterutdanning. En god del av studentene arbeider allerede i ulike nødetater eller ved andre beredskaps-aktører, og har gjerne et ønske om en bredere kunnskapsbase.

Lund forteller at studiene er samlingsbasert, og enkelt kan kombineres ved siden av jobb. Samlingene finner sted på studiested Rena.

Mass Soldal Lund

Professor ved Handelshøgskolen Innlandet

Krysser faggrenser

– Cyber-trusselen er også med, både fordi digitale angrep er et økende problem, og inngår i det samlede trusselbildet. Erkjennelsen av at disse angrepene er en samfunnsutfordring, gjør at det blir en del av beredskapssystemet, og en dimensjon som må reflekteres i studiet.

– Søkertallene viser et klart behov for kompetanse tvers av fag og sektorer. Nødetater, helse, forsvar og andre må samarbeide, men i de større krisene er mange flere instanser involvert. Vi trenger fagekspertene, men også dem som kan koordinere og se de overordnede problemene.

Handelshøgskolen Innlandet har et løpende VR- og AR-samarbeid med Fynd Reality, som gir ekstra liv til virtuelle krise- og beredskapsøvelser. Foto: Fynd Reality AS

Ifølge Lund handler mye av forskningen på dette feltet om trening og opplæring, som i stor grad handler om å utvikle gode beredskapsøvelser.

– Det er forskning som er anvendelig, fordi den bidrar til å trene beredskapsorganisasjoner, som vi samarbeider med på ulikt nivå. Vi samarbeider blant annet med VR- og AR-selskapet Fynd Reality, om utvikling av digitale beredskapsøvelser, som nå kan gjennomføres distribuert, med besparelsene det innebærer.

Sjekk ut mer forskning fra Høgskolen i Innlandet her.

Studier og jobb

Tredjeårs-studenten Bettina Karin Knudsen kombinerer studiet med arbeid, og jobber blant annet som studentassistent ved linjeforeningen til studiet – beredskap og krisehåndtering, der hun nå forbereder et besøk hos Sivilforsvaret.

Bettina Karin Knudsen

Studerer beredskap og krisehåndtering på tredje året

– Vi hjelper studentene med eksamensforberedelser, og til å se teorien i et praktisk perspektiv. Noen av dem kommer rett fra videregående og andre er i full jobb, så studentmassen er svært sammensatt, forteller hun.

– Uavhengig av bakgrunn, gir studiet uendelige muligheter. Det har vi sett i løpet av pandemien, og det oppstår stadig situasjoner som krever økt beredskap. Selv har jeg nettopp begynt som kvalitets- og risikoingeniør, der jeg både arbeider med beredskap, risiko og sårbarhet, så her får jeg virkelig brukt det vi lærer. Mange av studentene har en full stilling ved siden av, og det går veldig bra for de fleste. Det krever selvfølgelig disiplin, men med åtte samlinger på totalt 16 dager i halvåret, pluss eksamen, lar det seg fint gjennomføre, og man må ikke ta bachelor. Det går fint å ta et halvårs- eller årsstudium, som gir 30 eller 60 studiepoeng.

– En ting vi snakker mindre om, er at studiet lærer oss personlig beredskap, og det kan vi alle trenge, men jeg har også tatt mye av lærdommen med i den nye jobben, så relevansen for arbeidslivet er upåklagelig.

– Og så må jeg skryte av studentmiljøet på Rena. Mange, inkludert meg selv, velger også å flytte hit. Det lyder kanskje ikke så fristende å flytte til et lite sted, men her får du venner for livet, og blir kjent med studenter på tvers av linjene, sier hun.

Les mer om studetilbudene ved Handelshøgskolen Innlandet her.

Av Jarle Petterson

Next article