Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Automatisert beskyttelse mot digitale trusler
Sponset

Det er ikke lenger bare pengeskrinet og håndfaste verdier som må beskyttes. Data og sensitiv informasjon må sikres, for kriminelle handler raskt og smidig, gjerne mens IT-folkene sover.

Kriminelle som er ute etter å stjele forretningshemmeligheter og penger utgjør en risiko i dagens digitale verden. Gode verktøy for å forhindre at dette skjer er derfor helt nødvendig for alle som driver virksomhet. Et slikt verktøy ser helt annerledes ut i dag enn for bare to-tre år siden. Skurkene bruker høyt utviklede systemer og automatikk for å angripe sine ofre og derfor må forsvarsmekanismene svare med samme mynt. Full oversikt i hele miljøet, rask deteksjon og autonom respons er særdeles viktig for at det i det hele tatt skal være mulig.

– Cynet 360 er et slikt verktøy. En nytenkende sikkerhetsplattform bygget på grunnsteinene full gjennomsiktighet, kunstig intelligens og autonom respons. Koblet sammen med den menneskelige faktoren i bakgrunnen, settes din bedrift i stand til å håndtere dagens omfattende trusselbilde. Denne sikkerhetsplattformen gir automatisert beskyttelse på alle datamaskiner i bedriften, sier løsningsarkitekt og sikkerhetsrådgiver i VIKT, Raymond Løveng.  

Hva er Cynet 360?

Ulik den tradisjonelle metoden, med flere systemer og løsninger som må snakke sammen for å utgjøre et bra cyberforsvar, er Cynet 360-plattformen bygget fra grunnen av med formålet å gi total beskyttelse av dine datamaskiner og servere.

Cynet 360 overvåker og leter hele tiden etter uønsket atferd og aktivitet. Plattformen vil reagere dersom den registrerer uvanlig aktivitet på en av maskinene i nettverket, eller unormal oppførsel hos en bruker. Cynet 360 beskytter selvfølgelig også mot skadelige filer. Ved å sette sammen alle måleparameterne fra filer, maskiner, nettverk og prosesser, gir den full innsyn og sikkerhet på alle områder, sier daglig leder, Roar Holten Steffensen.

At plattformen er autonom betyr at den er selvkjørende, selvlærende og beskytter 24/7/365.

– Selv om løsningen er autonom, overvåker et ekspert-team i bakgrunnen.

Det blir som et fly som flyr på autopilot. Piloten trenger ikke gjøre noe, men er der i tilfelle det trengs, sier han.

Menneskene i SOC’en hos Cynet (Security Operations Center) er trent i å håndtere hendelser, eller gjøre etterforskning, når datainnbrudd har skjedd.

Sparer tid og penger

Dette er altså en smart løsning som tilpasser seg hele tiden. Akkurat på samme måte som truslene den skal bekjempe. Dermed er ikke bedriften og datasystemene kun klare for det som skjer i dag, men ligger også i forkant ved hjelp av løsningens kunstige intelligens.

– Det sparer bedriften for tid og penger. Det er ikke lenger nødvendig å belaste IT-staben med håndtering av alle varsler og alarmer. Dette tar mye tid, og den tiden kan vedkommende heller bruke på andre arbeidsoppgaver, sier Løveng. Det er viktige elementer for en IT-avdeling, som skal håndtere trusselbildet som er konstant.

Bedre føre var

At gode systemer er helt nødvendig, er de ikke i tvil om. De mener trenden er tydelig og dyster.

– Det har skjedd flere angrep både i offentlige og private bedrifter det siste halve året. Flere enn tidligere. Med datasystemene nede får ikke folk gjort jobben sin, og de får ikke tak filer som er på avveie. Noen ganger vet man ikke en gang at filer og informasjon er på avveie før det er for sent, sier han.

Dette medfører enorme kostnader for bedriften, og enorme inntekter for de kriminelle.

– De kriminelle forlanger løsepenger, og holder filer og informasjon som gissel.

Med hjemmekontorer, hyttekontorer og mobile kontorer drives bedriftene annerledes enn før. Alle ansatte sitter ikke lenger på samme sted. Vi bruker skyløsninger i tillegg til datasentre, og sikkerhetssystemene må derfor tilpasses den nye hverdagen.

Markedets raskeste

Cynet 360-plattformen passer for alle bransjer og bedrifter i alle størrelser. Den er rask å rulle ut og kan aktiveres på cirka 5000 datamaskiner i løpet av en times tid. Det er bedre å gjøre tiltak mens man har styringsfart, enn å bli tvunget opp i et hjørne eller utsettes for en hendelse som potensielt setter hele virksomheten i fare, mener Steffensen og Løveng.

VIKT er en MSSP og norgespartner for Cynet 360 Autonomous Breach Protection Platform. VIKT kan kontaktes på [email protected]www.vikt.no eller på 91 91 39 00.

Av Katrine Andreassen

Next article