Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Alliansen som skaper sterke og robuste nettselskap
Sponset

De bortimot 30 nettselskapene som er en del av Nettalliansen, er hver for seg ganske små. Men samlet er de en av de største aktørene i det norske energimarkedet. Det skaper styrke, effektivitet og robusthet nå og for fremtiden.

Nettalliansen skal være det foretrukne alternativet til fusjon og til å stå alene som et mindre nettselskap. Allianseselskapene skal gjøre ting sammen og på samme måte, samtidig som de beholder lokale arbeidsplasser og ivaretar sine lokalsamfunn. Sammen bygger derfor Nettalliansen en bransjeløsning som dekker IT-behovene til det moderne og digitaliserte nettselskapet, og IT-sikkerhet er en rød tråd.

– Vi bistår selskapene i arbeidet med å sikre solide IT-løsninger for fremtiden. Opplæring, beredskap, IT-sikkerhet, felles malverk og så videre, er områder som bidrar til dette. Vi legger til rette for kompetansedeling, slik at selskapene kan dra nytte av hverandre og dele på ressursene, sier Hanne Rodahl Johansen, leder IT-sikkerhet og beredskap i Nettalliansen.

Nettalliansen ble etablert av åtte nettselskap i 2009. I dag består alliansen av rundt 30 små og mellomstore nettselskap. Til sammen har Nettalliansen nærmere 230 000 nettkunder og rundt 1 200 ansatte. Administrasjonen består av syv ansatte som jobber for og med selskapene i alliansen.

Hanne Rodahl Johansen

Leder IT-sikkerhet og beredskap i Nettalliansen

Krevende trusselbilde

Kraftbransjen har en samfunnskritisk funksjon, og derfor er kravene til IT-sikkerhet høye. Bransjen blir stadig mer digitalisert, noe som medfører et mer komplekst trusselbilde. IT-sikkerhet er derfor et viktig fokusområde i Nettalliansen.

Johansen forteller at mange av selskapene har høy kompetanse på IT-sikkerhet, men at de fleste ikke har mulighet til å ha en egen IT-sikkerhetsressurs. Derfor blir samordningen i Nettalliansen viktig for å innfri myndighetskrav til IT-sikkerhet.

Les mer om Nettalliansen her!

Godt vant med beredskap

– Dette er en bransje som er godt vant med beredskap. Men IT-truslene endrer seg hele tiden, og det krever mye å følge med på trusselbildet til enhver tid, sier Johansen. Hun understreker samtidig at alle selskapene er ansvarlig for eget sikkerhetsarbeid, og at kompetanse, oversikt og engasjement må være til stede.

– Vi hjelper selskapene i IT-sikkerhetsarbeidet, og legger også til rette for kompetansedeling mellom selskapene slik at de kan dra nytte av hverandres kunnskap og ressurser, sier hun.

Felles sikkerhetsrevisjoner

Standardisering av arbeidsprosesser er viktig for å oppnå effektivisering i Nettalliansen. Nettalliansen har gjennomført flere prosjekter for å heve kompetansen hos selskapenes IT-sikkerhet, og har tilrettelagt for bruk av felles maler. Malene skal gjøre det lettere å følge kravene som stilles om sikkerhet. Selskapene er med i prosjektgruppene, slik at det standardiseres og brukes best practice fra erfaringer i bransjen.

– Fellessystemene våre stiller gode krav til IT-sikkerhet, og vi kjører felles sikkerhetsrevisjoner jevnlig. Da får selskapene vite hvor de står, sier Johansen, og legger til:

– Sammen bygger vi sikre og robuste selskap som står stødig mot det krevende trusselbildet.

Av Marte Frimand

Neste artikkel