Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Vil du jobbe med samfunnssikkerhet? Da kan dette være studiet for deg
Utdanning

Vil du jobbe med samfunnssikkerhet? Da kan dette være studiet for deg

Foto: UiS/Mari Løvås

Universitetet i Stavanger tilbyr en toårig masterutdannelse i samfunnssikkerhet. Et studie som kvalifiserer for en rekke spennende stillinger og for doktorgradsstudier innen risikostyring og samfunnssikkerhet.

Masterstudiet ved Universitetet i Stavanger har blitt et veletablert studie som nå har eksistert i mer enn 15 år:

– Det var ikke tilfeldig at studiet ble etablert på dette tidspunktet, rett etter tusenårsskiftet. Sårbarhetsutvalget hadde nettopp nedsatt Willochkommisjonen som kom med en stor utredning som problematiserte sikkerhet i et samfunnsperspektiv. Vi hadde ikke kald krig lenger, men vi hadde nye trusselbilder i form av naturkatastrofer og terrorangrep. Dette bevisstgjorde at vi som samfunn kan komme opp i situasjoner der vi trenger mer overordnet koordinering. Allerede den gang snakket man også om IKT-sikkerhet. I 2001 fikk vi 11. september-angrepet og vi hadde flere terroranslag både i Spania og England. Alle disse tingene var med å aktualisere behovet for et slikt studie som dette, forklarer professor Ole Andreas Engen når vi spør om bakgrunnen for studiet.

Industriell sikkerhet, risikoregulering og risikostyring var allerede veletablerte fag på Universitetet i Stavanger da samfunnssikkerhetsstudiet startet. Disse fagene hadde vokst frem som følge av oljevirksomheten i regionen.

To typer mastere

Både studenter med ingeniørbakgrunn og studenter med samfunnsvitenskapelig bakgrunn søker seg til masterstudiet i Stavanger:

– Derfor har vi i dag to samfunnssikkerhetsstudier. En teknisk master og en samfunnsvitenskapelig master, men de er veldig godt integrert. Videre har vi en etter- og videreutdanning i risikostyring og sikkerhetsledelse som er meget populær. Mange av de studentene vi har ønsker seg jobber innen HMS og sikkerhet i oljeindustrien. En stadig større andel får også mange andre typer jobber med denne utdannelsen, særlig innenfor offentlig sektor og kommunal forvaltning, fortsetter professoren.

I 2011 kom den nye loven om sivil beredskap. Den stilte krav til at kommunene måtte gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser. Det medførte en økt etterspørsel etter ansatte med bakgrunn fra studiet i samfunnssikkerhet.

Engasjerte, fornøyde og flinke

Studentene får kunnskap om risikostyring, kriser og krisehåndtering, organisasjon og sikkerhet, bærekraftig utvikling og klima, samt i regulering.

– Formålet er gi dem kompetanse om hele bildet når det kommer til samfunnsrisikoer. Fra naturkatastrofer, risiko i dagliglivet til terrorisme og villede handlinger. Vi tar opp cirka 50 nye studenter hvert år, og bruker flere forskjellige undervisningsmetoder. Det er rene forelesninger, prosjektoppgaver både individuelt og i grupper, innleveringer av essay og kronikker, samt veiledning både i grupper og individuelt. Tilbakemeldingene er gode og vi har mange engasjerte, fornøyde og flinke studenter. Vi er også opptatt av å samarbeide med studentene slik at vi hele tiden kan utvikle studiet og bli enda bedre, forklarer Engen.

Et studie å anbefale

Oliva Bakketun (27) er førsteårsstudent på masterstudiet i Stavanger og hadde samfunnsvitenskapelig bakgrunn før hun begynte:

– Jeg har en bachelor i interkulturelle studier fra NLA Høgskolen i Bergen. Der hadde jeg mange fag som handlet om utvikling, bistand og menneskerettigheter, men nå hadde jeg lyst til å lære mer om samfunnssikkerhet, kriser og krisehåndtering. Da passet dette studiet veldig godt, forteller hun.

GODT FORNØYD: – I det hele tatt føles studiet veldig relevant, og derfor er det et studie jeg gjerne kan anbefale andre å begynne på, sier førsteårsstudent Olivia Bakketun. Foto: Privat

Det er særlig det tverrfaglige som Oliva trekker frem når vi spør om hva som er bra med studiet:

– Vi får både det tekniske perspektivet fra dem som har ingeniørbakgrunn og et samfunnsvitenskapelig perspektiv på de sakene vi diskuterer. Jeg syns vi har så spennende pensum og mange gode forelesere, derfor ser jeg nå flere ting som jeg både har lyst og mulighet til etter at jeg er ferdig med studiet enn hva jeg var klar over før jeg begynte. Opprinnelig hadde jeg sett for meg å jobbe i en organisasjon, men nå kan det like gjerne være at jeg kommer til å jobbe med risiko og sikkerhet i en eller annen virksomhet i stedet. Kunnskapen vi får kan man jo dra nytte av både i private bedrifter og innenfor offentlig sektor, så det er også en stor fordel.

– Det tverrfaglige gjør også at vi får veldig gode diskusjoner der vi får belyst ulike problemstillinger veldig grundig og fra mange forskjellige ståsteder. I det hele tatt føles studiet veldig relevant, og derfor er dette et studie jeg gjerne kan anbefale andre å begynne på. Jeg tror ikke de vil angre, avslutter hun.

Av Tom Backe, 

Next article