Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Små og mellomstore bedrifter er mer utsatt for cybertrusler
cybersikkerhet

Små og mellomstore bedrifter er mer utsatt for cybertrusler

Foto: Getty Images

Veldig mange bedrifter i denne kategorien mangler ressurser til å ha dedikerte personer som arbeider spesielt med sikkerhet. Interresseorganisasjonen SMB Norge jobber på flere arenaer for å rådgi disse bedriftene.

– Mange av medlemmene våre er små eller mellomstore bedrifter som rett og slett ikke er store nok til å ha egne IT-avdelinger som kan jobbe med dette. Samtidig viser både våre egne undersøkelser og andre eksterne undersøkelser hvor sårbare småbedriftene er for IT-angrep, sier Jørund Rytman som er leder for politisk avdeling i SMB Norge.

Jørund Rytman

Jørund Rytman

Leder for politisk avdeling i SMB Norge

Løsepengevirus, der en type skadelig programvare som krypterer bedriftens data slik at de ikke lenger kan leses av bedriften, direktørmailer som har til hensikt å få bedriften til å gjøre en utbetaling, eller spionprogramvare som tapper bedriften for informasjon, er bare noen av truslene.

– Metodene som brukes blir stadig mer sofistikerte, og derfor blir det også stadig mer utfordrende å opprettholde en datasikkerhet som er god nok. Det beste rådet vi har til medlemmene våre er derfor at de outsourcer IT-sikkerhet til selskaper som har riktig kompetanse og verktøy på dette området, fortsetter Rytman.

Seminarer og kurs

I SMB Norge er de svært bevisste på hvilke utfordringer medlemsbedriftene står overfor knyttet til IT-sikkerhet. Derfor gjennomfører de jevnlige seminarer og kurs der dette temaet står på agendaen.

Cybersecurityseminaret til SMB Norge er et årlig arrangement som de gjennomfører i samarbeid med blant andre NorSiS. Årets seminar går av stabelen i slutten av mars og er sammensatt slik at temaene spenner vidt og belyser overordnede problemstilleringer og trender innen cybersecurity, men også tar opp bruken av praktiske regler og verktøy bedriftene kan benytte i hverdagen.

– Koronasituasjonen har endret måten mange av oss jobber på. Nå som mange tusen ansatte arbeider fra hjemmekontor har det sikkert også gitt oss noen nye sikkerhetsutfordringer. Dette vil helt sikkert også bli diskutert på seminaret, sier han.

Rådgivning, forsikringer og politisk arbeid

SMB Norge tilbyr også rådgivning og har egne forsikringer som retter seg mot cybersikkerhet.

– I tillegg jobber vi svært aktivt inn mot våre folkevalgte både for å øke bevisstheten om hvilke spesielle utfordringer som små og mellomstore bedrifter har knyttet til IT-sikkerhet, men også for å øke bevilgningene. Vi har også stort fokus på at rammeverket og lovverket, som har betydning for IT-sikkerheten, hele tiden justeres.

– Det er viktig at politikerne forstår utfordringene som bedriftene står overfor, så her fyller vi også et viktig informasjonsbehov på vegne av alle medlemmene våre, avslutter Rytnan.

Av Tom Backe

Next article