Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Forbered deg på det utenkelige – ha brannøvelse hjemme!
Samfunnssikkerhet og beredskap

Forbered deg på det utenkelige – ha brannøvelse hjemme!

Med en god rømningsstige kan man komme seg uskadd fra en brann. FOTO: JON ERLING FONNELØP

Brann er det vi frykter mest skal skje hjemme. Likevel har de færreste av oss laget en plan for hva man skal gjøre om det skulle begynne å brenne, og langt mindre øvd.

Mens bedrifter og institusjoner er pålagt å ha jevnlige brannøvelser og utpeke brannvernansvarlige, gjelder ikke det samme kravet for private hjem.

Er du klar for å hoppe fem meter?

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Eneboliger, flermannsboliger og rekkehus med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Dette kan være vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp.

– Dagens regelverk tillater at man kan hoppe maksimalt fem meter ned til sikkert sted. Tør du hoppe fra 5-meteren uten basseng under? spør administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen. Han oppfordrer folk til å tilpasse boligen slik at det er mulig å rømme trygt ut fra alle etasjer.

– Brenner det nært nok, hopper man kanskje ned de fem meterne med de konsekvensene det har for menneskekroppen. Med en god rømningsstige kan man unnslippe fra den samme brannen uskadd. Da er det imidlertid en stor fordel om man på forhånd har gjort seg godt kjent med hvordan den fungerer, anbefaler Søtorp.

Rolf Søtorp

Direktør, Norsk Brannvernforening

Øvelse gjør mester!

Brannvernforeningen oppfordrer alle til å lage en brannplan for boligen med informasjon om rømningsvei og en oppskrift på hva man skal gjøre om det begynner å brenne. Når planen er laget er det viktig å øve!

– Vi oppfordrer alle til å ha brannøvelse hjemme. Uansett om du bor alene, eller sammen med flere andre er det viktig å vite hva du skal gjøre om det blir brann, sier Søtorp.

Ha et brannmøte med alle som bor i boligen, der dere snakker om hva som kan skje om det begynner å brenne og hvordan alle bør reagere. Bruk et scenario hvor det begynner å brenne om natten. Hvordan kommer dere ut? Hvor møtes dere for å se at alle er ute? Husk at det er viktig å varsle 110 så fort som mulig. Vær også klar over at det kan være livsfarlig å evakuere via en røykfylt rømningsvei.

Hjemmets brannplan

Brannvernforeningens «brannplan for hjemmet» er en oppskrift på hva man skal gjøre ved brann. Bruk den som utgangspunkt når du skal ha brannøvelse hjemme. Brannplanen tilpasses bolig og hvem som bor sammen, plassering av soverom og mulige rømningsveier. Har man barn må den tilpasses barnas alder og modenhet. Planen bør deretter prøves ut i en brannøvelse, slik at dere blir mer trygge i en brannsituasjon. Da vil dere også finne ut om det er punkter som bør justeres eller gjøres tydeligere.

Hva en brannøvelse bør inneholde kan variere etter livssituasjon og boforhold. Her kan du mer lese om hvordan du kan holde en brannøvelse hjemme.

Les mer om brannplan her: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/hjemmets-brannplan/

Fakta

  • I en undersøkelse gjennomført i forbindelse med Brannvernuka 2018, oppgir 51 prosent at de bekymrer seg mest for brann i boligen.
  • Deretter kommer vannlekkasjer (9 prosent), innbrudd (8 prosent) og skadedyr eller sopp (7 prosent).
  • Tallene kommer frem i en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte for Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If i anledning Brannvernuka 2018.

Tekst: Mari Bræin Faaberg i Norsk Brannvernforening

Next article