Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Er bedriften din rustet for dagens trusselbilde?
Sponset

Den høye endringstakten i den digitale verdenen gjør at det man regnet som sikkert i går, ikke nødvendigvis er det i dag. Digital transformasjon fører til et nytt trusselbilde med økt forekomst av avansert cyberkriminalitet og risiko for angrep med potensielt store konsekvenser.

Vi har snakket med Daniel Heggøy, leder for avdelingen Aztek Cloud Trust hos Aztek og Magne Solberg, daglig leder hos Iver. Aztek er eid 51 prosent av Iver, og selskapene jobber tett sammen for å levere 360 graders informasjonssikkerhetstjenester i det norske og svenske markedet. Begge selskapene har lang fartstid og et sterkt kompetansemiljø innenfor sikkerhet. 

Daniel Heggøy

Leder for avdelingen Aztek Cloud Trust hos Aztek

Magne Solberg

Daglig leder hos Iver

Det handler om bevissthet, planlegging og øvelse

NSM uttalte før Russland invaderte Ukraina, at cyberberedskapen i Norge generelt sett ikke er høy nok.

– Det stemmer. Stadig flere norske virksomheter blir rammet av dataangrep, og norske bedrifter må være mer årvåkne på trusselbildet og ivareta virksomhetens sikkerhet, sier Magne Solberg.

Når det gjelder informasjonssikkerhet kan man ikke stole på at andre tar vare på organisasjonens behov. Det må bedriften ta eierskap til selv.

– Man kan aldri sikre seg 100 prosent mot datakriminalitet, men det er viktig at man er godt forberedt dersom man først blir angrepet. Man bør kartlegge hvilke kritiske funksjoner og systemer bedriften har. Hvordan påvirker det virksomheten dersom disse funksjonene blir utilgjengelig? En beredskapsplan som omhandler hvordan man håndterer situasjonen dersom en hendelse inntreffer, bør utformes og i tillegg er det viktig å øve, sier Daniel Heggøy.

Finn sikkerhetshullene

De kriminelle nettverkene drives av profesjonelle organisasjoner, og de ligger langt fremme teknologisk. De er kreative og benytter ofte det svakeste leddet. Når hackerne først har kommet seg på innsiden av bedriften er det ofte for sent, med mindre man oppdager angrepet og får eliminert trusselen før den får gjort skade.

– I Aztek har vi ansatte som jobber som «etiske hackere». På kundens oppfordring angripes bedriftens datasystem for å finne hull i sikkerhetssystemet før noen andre med onde hensikter finner de samme svakhetene, sier Heggøy.

Tett hullene

Når man har kartlagt hvor eventuelle svakheter befinner seg, er det kritisk å få svakhetene utbedret raskest mulig.

– Nøkkelen til økt sikkerhet handler om en kombinasjon av organisasjon, prosesser og teknologi. Teknologisk tror vi på å sentralisere, standardisere og automatisere, og ha døgnbemannet overvåking og varslingsrutiner på virksomhetskritiske løsninger. For å heve sikkerhetsnivået i organisasjonen må man bygge opp et sikkerhetslag som dekker hele IT-miljøet og gir riktig sikkerhetsnivå for alle systemer og plattformer, sier Solberg.

– Det bygges komplekse infrastrukturer i dagens moderne bedrifter – en kombinasjon av on-prem drift og skytjenester, og det gjelder å få kontroll over disse. Det er et enormt behov for å sikre alle tjenester og utstyr som har tilgang på bedriftens data. Her kommer begrepet «Zero Trust» inn. Kort fortalt handler det om at man aldri må stole på noen, men alltid verifisere tilgangene til verdiene i bedriftsnettverket ditt, sier Solberg.

Aztek og Iver slår seg sammen

Aztek og Iver driver på mange måter på hver sin ende av sikkerhetsskalaen. Aztek er et IT-konsulentselskap som har inngående kompetanse på sikkerhetsstrategi, sikkerhetsrutiner, risikoanalyser og beredskapsplaner. Iver har lang fartstid i å bygge sikker infrastruktur og levere sikkerhetstjenester til samfunnskritiske organisasjoner, både innenfor offentlig og privat sektor.

– Aztek bistår kundene på det strategiske plan med sikkerhetsstrategier og rutiner. Så kommer Iver inn med de tekniske løsningene i etterkant. Til sammen har vi en 360 graders kompetanse innen sikkerhetsområdet, sier Daniel Heggøy.

– Vi er i dag samlet sett en av Norges ledende sikkerhetsmiljøer med mange store kunder i ulike bransjer. Vi har et sterkt team av sikkerhetseksperter som bistår kunder med tilpassede løsninger som hever sikkerhetsnivået og ivaretar forretningskritiske systemer på best mulig måte, avslutter Magne Solberg.

Les mer på aztek.no og iver.com.

Neste artikkel